Politica firmei

Politica SC CNC Tech SRL in domeniul calitatii

Calitatea reprezintă factorul cheie în obţinerea şi păstrarea unui înalt nivel de competitivitate, dorit de oricare producător.

Întreg personalul din SC CNC TECH SRL este conştient că fără a determina şi îndeplini cerinţele şi aşteptările clienţilor noştri, în scopul creşterii satisfacţiei acestora, organizaţia nu poate exista. Noi vrem însă, nu numai să obţinem satisfacţia clienţilor, în condiţii de eficienţă economică şi de profit, ci să obţinem loialitatea acestora.

Dorim sa devenim leaderi pe piata in domeniul operatiunilor de mecanica generala si in acest sens concepem managementul calităţii ca un sistem care să funcţioneze pe baza următoarelor principii:

 • orientarea către client;
 • implicarea conducerii şi exemplul personal;
 • implicarea personalului;
 • abordarea bazată pe proces;
 • abordarea sistemică la nivelul managementului;
 • îmbunătăţirea continuă;
 • luarea deciziilor pe bază de fapte;
 • relaţii de parteneriat cu furnizorii.

În calitate de Director General îmi asum întrega responsabilitate pentru realizarea prezentei politicii referitoare la calitate şi a obiectivelor calităţii şi mă angajez:

 • să asigur condiţiile pentru cunoaşterea, menţinerea, analiza şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii;
 • să asigur resursele materiale şi umane adecvate implementării şi menţinerii prezentei politici şi a obiectivelor calităţii;
 • să asigur realizarea unui nivel ridicat de performanţă al produselor realizate de organizatie cu respectarea cerinţelor legale aplicabile domeniul nostru de activitate;
 • să asigur conştientizarea, implicarea şi angajamentul tuturor angajaţilor pentru implementarea politicii şi realizarea obiectivelor calităţii;
 • să asigur condiţiile necesare pentru pregătirea salariaţilor în vederea îndeplinirii sarcinilor şi a responsabilităţilor;
 • să asigur comunicarea în cadrul societăţii a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, a politicii referitoarea la calitate;
 • să analizez periodic politica SMC şi obiectivele SMC pentru a mă asigura de adecvenţa şi eficienţa lor continuă.

Solicit fiecărui angajat al societăţii noastre să fie pe deplin conştient de responsabilitatea personală faţă de calitatea muncii depuse, să cunoască şi să îndeplinească prevederile documentelor sistemului de management al calităţii şi să transpună în viaţă principiul nostru în afaceri care poziţionează CLIENTUL în centrul atenţiei.

DIRECTOR GENERAL,

Catalin DANET